Köpa valp

Råd vid köp av hund

Du bör välja din papillon med stor omsorg då ni förhoppningsvis kommer att tillbringa 10-15 år tillsammans. För att ditt köp skall bli lyckat och att du får den hund som du söker är det viktigt att du tänkt igenom köpet noga.


Allmän köpinformation

Pris
Priset för en valp är lite varierande, men du får räkna med ett pris mellan 10.000 till 15.000 kronor och uppåt.


Vaccinationer
Innan leverans ska valpen ha avmaskats minst två gånger. Alla valpar ska vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka och HCC ges ett så kallat dubbelvaccin vanligen då valpen är ca 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med dubbelvaccin.


Försäkring
Papillon-Ringen rekommenderar att du försäkrar din hund med både veterinärvårds- och livförsäkring. En olycka händer lätt, och ett besök hos veterinären kan komma att kosta stora summor. Kontakta de olika djurförsäkringsbolagen för att få mer information om deras villkor.


Foder
Angående utfodring bör du följa de råd du får av uppfödaren som du köper hunden av ger dig. Det bästa för valpen är att den fortsätter att äta den mat den är van vid. Alla hundar, speciellt valpar, är känsliga för att snabbt byta foder. Hunden är ett vanedjur.


Tips för lyckat köp

Tid och plats för en valp
Innan du köper en papillon försäkra dig om att du har både tid och möjlighet att ta hem en liten papillonvalp. Din papillons uppfostran är lika viktig som ett barns. Ge valpen mycket av din tid, så kommer du få en otroligt god vän resten av hundens liv. En lydig hund är en lycklig hund!


Barn och hund
Barn och en papillon kan vara en bra kombination, men det måste finnas en vuxen som ser till vad som händer. En papillon är ingen leksak till dina barn.


Val av valp
Valet av ras är högst personligt, och för oss som redan har papillon är valet självklart. Låt inte priset på valpen styra ditt köp. En alltför billig valp kan vara ett varningstecken, och kan i slutändan bli en dyr affär. Det behöver inte alls bli så, men var observant ifall priset är mycket lågt. Självklart kan du finna en hund till ett lägre pris, som kanske har en för hunden obetydlig defekt som ett litet bettfel, en testikel eller något annat som inte påverkar hunden om den är tänkt som sällskapshund.


Lär känna rasen
Besök gärna någon utställning för att bekanta dig med rasen och träffa uppfödare. Lär känna rasen och dess karaktär för att förvissa dig om att det är just en papillon du vill ha.


Kontakt med uppfödaren
En bra kontakt med uppfödaren av den valp som du bestämmer dig för, har stor betydelse i framtiden då du som hundägare behöver hjälp och råd. Det är lika viktigt för båda parter, uppfödaren vill med all sannolikhet se din valp när den vuxit till sig för att se hur resultatet blev.


När kan valpen flytta
Tänk på att en valp inte får lämna uppfödaren förrän den fyllt 8 veckor. Det är först vid den åldern som valpen är socialt mogen för att flytta ifrån sin mamma och syskon till ett nytt hem.

Uppfödare medlem i Papillon-Ringen och SKK
En papillon uppfödare som är medlem i Papillon-Ringen och i Svenska Kennelklubben levererar en valp med:

  • Registreringsbevis/stamtavla som är hundens identitetshandling.
  • Veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka (7 dagar), och som bl a anger valpens avmaskningsperioder.
  • Ett köpeavtal, underskrivet av bägge parter. Uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad eller försäkrad.
  • Intyg om att den är ID-märkt. Detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.
  • Matråd för den första tiden med din nya valp. De flesta uppfödare skickar också med lite mat, så du får tid att inhandla samma foder själv.


Bli medlem i Papillon-Ringen
Bli medlem i klubben! Som medlem får du Papillon-Posten, klubbens medlemstidning, 4 gånger per år. I denna kan du läsa om vad som händer med papillon runt om i landet, samt hitta aktiviteter som du kan delta i. För en papillon ägare är det en självklarhet att vara medlem!

Taget ifrån Papillon-Ringens hemsida